Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir?

Bu yazımızda Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Ülkemizde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretimi ilk kez; 1961-62 yılları arasında , İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri içerisinden 20 sinin, Maden Fakültesi altında faaliyet gösteren Tatbiki ve Fiziksel Metalurji Kürsülerinin Metalurji Mühendisliği Bölümüne dönüştürülmesiyle Metalurji Mühendisliği programı başlamıştır.Bu olayı takiben 1966 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi altında kurulan Metalurji Mühendisliği Bölümü öğretiminin boyutları genişletilmeye başlanmıştır. YÖK 2017 verilerine göre; Türkiye’de 180 üniversite lisans eğitimi vermektedir. Bu üniversitelerin 68’i vakıf 112’si devlet üniversitesi olarak yer almaktadır. Bugün itibariyle Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/Malzeme Bilimi ve Mühendisliği/Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği/Malzeme Mühendisliği bölümleri öğrenimi Türkiye’de 43 üniversitede, 61 program olarak yürütülmektedir.Bu programların temel unvanlarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

 Metalurji ve Malzeme Mühendisleri

1.Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (30 Üniversite)

2.Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (7 Üniversite)

3.Malzeme Mühendisliği (1 Üniversite)

4.Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (5 Üniversite)

 

Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Nedir ?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, organik veya inorganik doğal ve sentetik ham maddeler de dahil olmak üzere metal, seramik ve polimer mühendislik malzemelerinin çevresel etkenlerde göz önüne alınarak tasarlanması, geliştirilmesini ve özelliklerinin günümüz teknolojilerinin ihtiyaçlarına uyarlanmasını konu edinen mühendislik programıdır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği diğer mühendislik alanlarınında birleştiği çok alanlı disiplinli bir bilim ve teknoloji dalıdır.

                           Metalurji ve Malzeme Mühendisleri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin kapsamı bir hayli geniştir. Bu kapsamda; demir çelik ve döküm, demir ve demir dışı alaşımlar, seramik malzemeler, teknik seramik malzemeler,organik ve polimer malzemeler, nanomalzemeler, enerji malzemeleri, biyomalzemeler, elektronik malzemeler, kompozit malzemeler bunlardan bazılarıdır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programı kapsamında okutulan başlıca dersler şu şekildedir:

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitim programının süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. Hemen hemen her mühendislik programında olduğu gibi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği de fizik, kimya, ve matematik dersleriyle iç içedir. Öğretim programlarının ilk yılında temel bilimler ile ilgili dersler okutulurken diğer yıllarda demir-çelik, metal üretimi,toz metalurjisi malzeme muayeneleri, ısıl işlemler ve alaşımlar gibi daha çok bölümle ilişkili konular teorik ve uygulamalı olarak verilir. Bütün bunlara ek olarak üniversitelere göre tarihleri değişen yaz stajları da öğrencinin meslek hayatına alışması için zorunludur. 

Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin Çalışma Alanları:

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri kamu veya özel sektörde çalışabilirler aynı zamanda kendi işlerini ve firmalarını da kurma imkanına sahiptirler. Metalurji ve Malzeme Mühendislerinin faaliyet alanları şu şekildedir:Çelik fabrikaları, demir dışı alaşım fabrikaları,dökümhaneler, haddeleme merkezleri ve metal şekillendirme tesisleri, ısıl işlem tesisleri, makine ve imalat endüstrisi, kimya, petrokimya, petrol, maden ve inşaat endüstrisi gibi birçok türdeki mühendislik alanlarında faaliyet göstermektedirler. Her türlü malzemenin üretilmesini, test edilmesini ve geliştirilmesini Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yapmaktadır.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri’nin çalışma alanları aşağıda bulunan tablodaki gibidir.
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri

 

Ülkemizde Metalurji ve Malzeme Mühendisleri’nin çalışma alanlarına bakıldığı zaman ilk olarak göze çarpan üretim sanayisi oluyor. Bunun ardından otomotiv ve havacılık sektörleri gelmektedir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri

Şimdiye kadar yazılan kısımdan da anlayacağınız üzere Metalurji ve Malzeme Mühendisleri oldukça geniş bir faaliyet alanına sahiptirler. Gelişen teknoloji ile birlikte firmalar yeni malzeme arayışı içine girmektedir. Bu sebeptendir ki gün geçtikçe Metalurji ve Malzeme Mühendisleri’ne olan ihtiyaç daha da fazla artmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü ülkemizde ve dünyada bir çok alanda hizmet vermektedir.

 

Yazar: Mahmut Çapar

Mahmut ÇAPAR:Memleket İZMİR/MENDERES,Necmettin Erbakan Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğrencisiyim.Bir mühendis öğrencisinin Pratik ile gelişecegine inanan bir mühendis adayı. “Teori yaratıcılık kazandırsaydı tüm öğretmenler mucit olurdu.” [Soichiro Honda]

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir